Kurzy populární psychologie

Psychologie úspěchu

Kurzy populární psychologie

Máte někdy pocit, že o úspěchu v pracovním životě rozhodují jiné faktory než výkonnost a odborné znalosti? Divíte se, proč váš spolužák ze střední školy dnes vydělává mnohem víc než vy?
Důležité a praktické poznatky psychologie vám pomůžou analyzovat obtížné situace a najít vhodnou strategii úspěšného jednání. Tento kurz vám odhalí skutečná pravidla hry v běžném pracovním životě a stane se praktickým poradcem pro vaši kariéru a každodenní situace.
Analyzovat úspěch i neúspěch je dobrý krok k tomu, abychom dělali věci lépe, jednodušeji, rychleji.

Láska a manipulace

Co je klíčem k uspokojivému partnerskému vztahu? Co dělají lidé se zdravými vztahy jinak než ti se vztahy neuspokojivými?

Anatomie emocí

Kurz je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Poukazuje na individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces.

Anatomie lásky

Vztahy žena-muž, matka-dcera, otec-syn, otec-dcera, matka-syn a jejich trvalé důsledky, předpoklady pro vytvoření vztahu, který by bylo možno za šťastnou lásku označit.

Cesty z deprese

Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Deprese, smutek, zádumčivost jsou průvodními znaky životního stylu moderního zaměstnaného a uspěchaného člověka. V tunelu práce a rychlého odpočinku jako by aktivní člověk nedovedl nalézt potřebné světlo a útěchu, kterých je mu tolik zapotřebí.

Psychologie žen

Je možné ženu pochopit? Žena musí být milována, ne chápána… To je první pochopení. Diskuse o problémech vzájemných vztahů mezi muži a ženami. Návod k zvládáni vztahů. O ženském způsobu fungování a reagování muže. Řešení problémů ve vztazích.

Muži kolem nás

Partnerské vztahy jsou nedílnou součástí života. Každý člověk touží po štěstí, ne vždy ho ale pociťuje. Občas se do mysli vkrádá otázka: Existuje vůbec muž, který za to stojí? Jemný, morální, laskavý a v zásadě neproblematický…..Je to ten pravý…

6 lekcí / cena dohodou
Maximální počet posluchačů ve skupině: 6