Školení a semináře

Školení, semináře a odborné vzdělávací kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí neustále rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti v komunikaci nebo potřebují získat zcela nové informace pro svou praxi a osobní život.

Školení a seminářeNaše kurzy jsou originální kombinací manažerského interakčního tréninku. Nabízíme velké množství školení a seminářů, které jsou zaměřeny na různé oblasti komunikace.

Ke vzdělávání přistupujeme systémově:

 1. analýza a identifikace vzdělávacích potřeb
 2. návrh vzdělávacího a rozvojového plánu
 3. realizace vzdělávacího programu
 4. vyhodnocení vzdělávacího programu

Neexistuje žádný univerzální postup, s každým klientem se pracuje individuálně, s ohledem na jeho potřeby.

Pořádáme kurzy dle přesných požadavků zadavatele (firem) i otevřené kurzy pro veřejnost.

Oblasti zaměření kurzů

 • manažerské rozhodování
 • time a stres management
 • rozvoj týmové práce – MBTI v týmové spolupráci a vedení týmu, teambuilding se zpětnou vazbou, analýza vztahů v týmu
 • komunikační dovednosti – efektivní komunikace, neverbální a verbální komunikace, vyjednávání, zvládání konfliktu, asertivita v praxi, transakční analýza v komunikace a obchodě, komunikace po telefonu
 • obchodní dovednosti – psychologie v prodeji, komunikace s náročným zákazníkem, budování a řízení vztahů se zákazníky, techniky získávání nového zákazníka
 • manažerské dovednosti – výběr vhodného pracovníka do týmu, styly vedení a řízení lidí, adaptační proces, hodnotící pohovory, vytýkací pohovory, motivace
 • mentoring  - podpora profesního rozvoje ředitelů škol a učitelů základních škol   

Nabídka kurzů

 • Mezinárodní a mezikulturní komunikační dovednosti
 • Firemní kultura & Team Building
 • Imagemaking
 • Komunikační dovednosti
 • Obchodní dovednosti
 • Komunikace v konfliktních situacích
 • Sebekontrola a sebeovládání, emoční inteligence
 • Efektivní prezentace
 • Prezentační dovednosti v angličtině
 • Psychologie úspěchu
 • Time-management
 • Lektorské dovednosti
 • Mentoring - podpora profesního rozvoje ředitelů škol a učitelů základních škol