Přípravné kurzy

Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ

Neustále se přizpůsobujeme potřebám našich klientů, proto se i nabídka našich služeb průběžně rozšiřuje.
 

  • Komplexní příprava k přijímacím zkouškám 
  • Konzultace k přijímacím zkouškám 
    5 lekcí – obsah je určen po domluvě s klientem, důraz je kladen na problematické oblasti učiva a doplňující informace k přijímacímu řízení.
  • Doučování cizích jazyků v rámci přípravy k přijímacím zkouškám na VŠ
    20 lekcí – obsah je určen po domluvě s klientem.

Příprava na maturitní zkoušky z cizího jazyka

Přípravné kurzy Praha - doučování cizích jazyků a psychologie

Trápí vás nadcházející MATURITNÍ ZKOUŠKY?
Nemusíte mít strach, rádi vás připravíme i na ně!

  • Příprava na maturitní zkoušky z cizího jazyka
    20 lekcí – obsah je určen po domluvě s klientem.

Na kurzy se lze přihlásit kdykoliv během školního roku, termín vyučování bude stanoven dohodou.

Vyučování může probíhat ve skupině (4–6 osob), nebo individuálně.

Připravíme Vás pro výzvy budoucnosti!