MENTORING

MENTORING

Seminář si klade za cíl využití  mentoringu  jako účinného způsobu profesní sebereflexe, předávaní pozitivních zkušenosti, rozvoje emoční inteligence, práce s lidskými zdroji, plánování osobního a profesního rozvoje, prevence syndromu vyhoření, vylepšeni a optimalizace pracovních vztahů, získání a udržení motivace. V praktické části si budou moci účastníci vyzkoušet nabyté znalosti na konkrétních případech pod vedením zkušeného mentora.  

V případě jakýchkoliv dotazů, či návrhů možné spolupráce nás kontaktujte!