Kateřina

 Kurz anglického jazyka pod vedením Olgy Filatové je velice intenzivní, dobře zorganizovaný, vždy jsou k dispozici materiály jak na samotnou hodinu, tak na domácí přípravu.

Lekce probíhají v počtu 3-4 lidí, což zaručuje intenzivní práci každého studenta v hodině. Oproti ostatním kurzům či klasické školní výuce je zde kladen důraz na všechny aspekty jazyka - psaní, čtení, mluvení a poslech.

 Procvičováním těchto kombinací v rámci praktických témat dochází již po několika týdnech k viditelnému zlepšení slovní zásoby a pochopení systému jazyka. U mě 4 měsíce v Speak&Smile předčily 4 roky na škole, kde byl kladen důraz především na gramatiku.

 Doporučuji obzvláště těm, kteří se potřebují připravit na nějakou zkoušku nebo si chtějí udělat jazykový certifikát.