Lenka

Jazykový kurz pod vedením paní Olgy Filatové, který jsem navštěvovala v agentuře Speak&Smile mi ukázal opravdovou tvář anglického jazyka. 

 

Při klasické školní výuce a v předchozích kurzech angličtiny jsem se v hodinách většinou cítila zmateně a ztrácela pozornost. Připadalo mi, jako by si lektoři pouze zkoušeli svoje čerstvě nabyté pedagogické dovednosti. Z kurzů jsem si vždy pouze odnesla drahé učebnice, abych se doma mohla doučit to, co se v hodinách začalo a nestihlo. Tento systém výuky ve mně stále více podporoval zábrany v mluvení.

 

Oproti lektorům těchto kurzů je paní Filatová opravdový profesionál. Hodina výuky není nikdy ani o vteřinu kratší. Celý kurz a každá jeho lekce má pečlivě připravenou strukturu a jasný cíl. Výuka je vedena velice komplexně. Důraz je kladen na všechny aspekty jazyka. Psaní, čtení, mluvení, poslech i výklad gramatiky jsou procvičovány během každé hodiny.

 

Systém výuky v agentuře Speak&Smile předně nevyžaduje učení se jazyku nazpaměť. Gramatika je vysvětlena do hloubky, což umožňuje pochopení struktury jazyka a přispívá k jeho přirozenému zapamatování. Na začátku kurzu jsem měla ostych vyslovit před svými spolužáky anglické slovo. Po ukončení kurzu jsem se odhodlala zařídit si pobyt v zahraničí, abych měla více příležitostí rozvíjet anglický jazyk. 

 

Děkuji a doporučuji!