Miroslava

 Máme angličtinu v našem závodě od roku 2011 až dosud. Po celou tuto dobu jsme byli velice spokojeni  s kvalitou a pestrostí výuky,  což není  až tak jednoduché vzhledem ke specializaci výuky „Technická angličtina ve sklářském průmyslu“.  Dále bych chtěla vyzdvihnout motivační schopnosti lektorky a nadšení pro výuku, čímž dokázala zaujmout širokou skupinu účastníků kurzů. U všech účastníků došlo ke zlepšení úrovně anglického jazyka. Máme jen ty nejlepší zkušenosti a jsme s ní velice spokojeni. Pokud bude možnost, rádi bychom využívali  její  výuku i v příštím roce.