Pavel

Mgr. Olga Filatová je nejlepším vyučujícím anglického jazyka, kterou jsem měl čest poznat bohužel jen krátce. Ale i tak je nutno konstatovat, že její styl výuky jazyka je nejkvalitnější a to z toho důvodu, protože dokáže individuálně studenty navést k tomu,  aby se plynule učili mluvit,  nezastavovali se a necítili se špatně z toho, když z druhého člověka konverzují v anglickém jazyce.